September 23, 2019

1. Làm thế nào tôi có thể bổ sung/chỉnh sửa thông tin đơn hàng lắp đặt khi đã hoàn tất đặt đơn hàng?

**Trường hợp 1: khi khách hàng đặt sai thông tin/thay đổi thông tin khi đơn hàng đang chờ ADiDi xác nhận: khách hàng vui lòng đợi trong khoảng thời gian chờ, sau thời gian chờ => tạo đơn hàng mới hoặc liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được […]
Đăng ký
Tiếng Việt
Register popup