October 5, 2019

10. Tôi không liên lạc được với nhân viên lắp đặt của ADiDi?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
September 23, 2019

2. Làm thế nào tôi có thể hủy đơn hàng lắp đặt khi đã hoàn tất đặt đơn hàng?

Khách hàng có thể hủy đơn hàng trước hoặc sau khi đối tác lắp đặt nhận đơn, tuy nhiên: **Trường hợp 1: trước khi đối tác lắp đặt của ADiDi xác nhận đơn hàng, khách hàng có thể hủy đơn, ADiDi sẽ không tính phí. Trong trường hợp này, để […]
September 23, 2019

9. Trường hợp hàng hóa của tôi bị mất/hư hỏng trong quá trình ADiDi lắp đặt thì ADiDi sẽ xử lý như thế nào?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
September 23, 2019

8. Làm sao tôi có thể góp ý về chất lượng dịch vụ lắp đặt của ADiDi?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
September 23, 2019

7. Sau thời gian lắp đặt, máy của tôi bị lỗi thì ADiDi sẽ giải quyết như thế nào?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
September 23, 2019

6. Trong quá trình lắp đặt, phát sinh các chi phí khác so với đơn hàng ban đầu tôi đặt thì làm sao để tôi có thể biết và thanh toán chi phí phát sinh?

ADiDi sẽ hiện thông tin cước phí phát sinh trên đơn hàng của khách hàng. Cước phí phát sinh sẽ được đối tác lắp đặt của ADiDi thông báo đến quý khách hàng và thanh toán trực tiếp tại điểm lắp đặt.
September 23, 2019

5. Trường hợp nhân viên lắp đặt của ADiDi lắp đặt không vừa ý tôi (về đồng phục, về tác phong, về quy trình lắp đặt, về tư vấn công việc và thái độ ko tốt,..) thì tôi có thể liên hệ thay đổi người lắp đặt được không?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
September 23, 2019

4. Tôi có thể hẹn giờ lắp đặt được không?

ADiDi hỗ trợ khách hàng có thể hẹn giờ lắp đặt tại ứng dụng ADiDi.
September 23, 2019

3. Tôi không tìm thấy địa chỉ trên bản đồ ADiDi khi tạo đơn hàng lắp đặt?

Tìm kiếm địa chỉ có số chính xác trên Google Map => nhập vào phần địa chỉ trên App. Nhấp vào pin để dịch chuyển vị trí gần đúng nhất trên bản đồ của ADiDi. Đối với địa chỉ nhiều => vào phần ghi chú ghi rõ địa chỉ. Gọi […]
Đăng ký
Tiếng Việt
Register popup