October 7, 2019

27.Công ty có phân lọc khách hàng và những người không phải khách hàng (cướp, nhân viên đối thủ, khách hàng có hành vi sai trái, khách hàng không tốt) không? Có phân lọc khách hàng mới, khách hàng không xác định để đảm bảo an toàn cho tôi không?

ADiDi sẽ ghi lưu lại các ý kiến/phản hồi của đối tác về khách hàng để hoàn thiện dịch vụ của ADiDi.
October 7, 2019

26.Tôi có thể góp ý để hoàn thiện dịch vụ không?

Để góp ý hoàn thiện dịch vụ của ADiDi, đối tác lắp đặt vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311.
October 7, 2019

25.Tôi làm việc lâu năm, được nhiều khách hàng đánh giá tốt thì nhận được những quyền lợi gì?

ADiDi sẽ đưa ra chính sách phúc lợi hỗ trợ cho đối tác lắp đặt tùy từng thời điểm.
October 7, 2019

24.Trường hợp đến địa điểm lắp đặt, tôi phải chờ rất lâu để vào địa điểm cần lắp thì công ty có chính sách hỗ trợ gì hay chế tài khách hàng không?

ADiDi sẽ đưa ra chính sách phúc lợi hỗ trợ cho đối tác lắp đặt tùy từng thời điểm.
October 7, 2019

23.Trường hợp tôi vi phạm quy chế, phí phạt sẽ được trừ vào đâu? Hoặc thanh toán như thế nào?

Trường hợp đối tác lắp đặt vi phạm quy chế, phí phạt sẽ được trừ vào tài khoản.
October 7, 2019

22.Trường hợp công ty chạy mã giảm giá cho khách hàng thì cước phí của tôi sẽ được tính như thế nào? Có thay đổi gì không ?

Trường hợp công ty chạy mã giảm giá cho khách hàng, khoản giảm giá công ty sẽ chuyển vào tài khoản của đối tác lắp đặt.
October 7, 2019

21.Tôi chưa có smartphone, công ty có hỗ trợ mua smartphone ký quỹ gì không ?

Hiện tại, công ty chưa có chính sách hỗ trợ đối tác mua smartphone.
October 7, 2019

20.Nếu trong vòng 1 tháng tôi không hoạt động thì tháng sau tôi vẫn tiếp tục hoạt động được chứ?

Nếu trong vòng 1 tháng đối tác lắp đặt không hoạt động mà không thông báo cho ADiDi, tài khoản của đối tác sẽ bị khóa. Trong trường hợp bận, phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, đối tác lắp đặt vui lòng báo cho ADiDi tạm ngưng […]
October 7, 2019

19.Trường hợp khi tôi nhận đơn hàng lắp đặt nhưng khi đến nơi hình ảnh khách gửi không đúng với thực tế thì như thế nào?

Đối tác lắp đặt vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
Đăng ký
Tiếng Việt
Register popup