October 7, 2019

23.Tôi không liên lạc được với nhân viên lắp đặt của ADiDi?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
October 7, 2019

22.Trường hợp hàng hóa của tôi bị mất/hư hỏng trong quá trình ADiDi lắp đặt thì ADiDi sẽ xử lý như thế nào?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
October 7, 2019

21.Làm sao tôi có thể góp ý về chất lượng dịch vụ lắp đặt của ADiDi?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
October 7, 2019

20.Sau thời gian lắp đặt, máy của tôi bị lỗi thì ADiDi sẽ giải quyết như thế nào?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
October 7, 2019

19.Trong quá trình lắp đặt, phát sinh các chi phí khác so với đơn hàng ban đầu tôi đặt thì làm sao để tôi có thể biết và thanh toán chi phí phát sinh?

ADiDi sẽ hiện thông tin cước phí phát sinh trên đơn hàng của khách hàng. Cước phí phát sinh sẽ được đối tác lắp đặt của ADiDi thông báo đến quý khách hàng và thanh toán trực tiếp tại điểm lắp đặt.
October 7, 2019

18.Trường hợp nhân viên lắp đặt của ADiDi lắp đặt không vừa ý tôi (về đồng phục, về tác phong, về quy trình lắp đặt, về tư vấn công việc và thái độ ko tốt,..) thì tôi có thể liên hệ thay đổi người lắp đặt được không?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH 1800 6311 để được ADiDi hỗ trợ.
October 7, 2019

17.Làm thế nào để biết cước phí của đơn hàng giao hàng lắp đặt?

Khách hàng vui lòng tham khảo Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ của ADiDi: https://adidi.vn/dich-vu-giao-hang-lap-dat/
October 7, 2019

16.Làm thế nào để tôi đặt đơn hàng giao hàng lắp đặt?

Khách hàng vui lòng tham khảo Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ của ADiDi: https://adidi.vn/dich-vu-giao-hang-lap-dat/
October 7, 2019

15.Tôi quên mật khẩu thì phải làm thế nào?

Khách hàng vui lòng tham khảo Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ của ADiDi: https://adidi.vn/dich-vu-giao-hang-lap-dat/
Đăng ký
Tiếng Việt
Register popup