Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Dịch vụ Giao Hàng Lắp Đặt - Khách hàng

32.Chính sách của ADiDi có hạn chế những mặt hàng nào khi lắp đặt hay không?

31.Trường hợp tôi đặt lắp đặt tại nhiều điểm, vậy cước phí sẽ được tính như thế nào?

29.Làm thế nào để tôi đặt lắp đặt?

28.Tôi quên mật khẩu thì phải làm thế nào?

27.Nếu tôi muốn sử dụng dịch vụ lắp đặt của ADiDi thì tôi phải làm gì?

26.Làm sao tôi có thể nhận diện được nhân viên lắp đặt của ADiDi?

25.Làm sao tôi có thể biết khi nào nhân viên của ADiDi sẽ đến lắp đặt khi tôi không hẹn giờ?

24.ADiDi có hỗ trợ tôi thanh toán bằng tài khoản không? Tôi có thể thanh toán bằng những phương thức nào?

23.Tôi không liên lạc được với nhân viên lắp đặt của ADiDi?

22.Trường hợp hàng hóa của tôi bị mất/hư hỏng trong quá trình ADiDi lắp đặt thì ADiDi sẽ xử lý như thế nào?

21.Làm sao tôi có thể góp ý về chất lượng dịch vụ lắp đặt của ADiDi?

20.Sau thời gian lắp đặt, máy của tôi bị lỗi thì ADiDi sẽ giải quyết như thế nào?

19.Trong quá trình lắp đặt, phát sinh các chi phí khác so với đơn hàng ban đầu tôi đặt thì làm sao để tôi có thể biết và thanh toán chi phí phát sinh?

18.Trường hợp nhân viên lắp đặt của ADiDi lắp đặt không vừa ý tôi (về đồng phục, về tác phong, về quy trình lắp đặt, về tư vấn công việc và thái độ ko tốt,..) thì tôi có thể liên hệ thay đổi người lắp đặt được không?

17.Làm thế nào để biết cước phí của đơn hàng giao hàng lắp đặt?

16.Làm thế nào để tôi đặt đơn hàng giao hàng lắp đặt?

15.Tôi quên mật khẩu thì phải làm thế nào?

14.Nhân viên của ADiDi đã lấy hàng của tôi nhưng tôi vẫn chưa thấy thông tin được cập nhật trên hệ thống?

13.Nếu tôi muốn sử dụng dịch vụ giao hàng lắp đặt của ADiDi thì tôi phải làm gì?

12.Làm sao tôi có thể nhận diện được nhân viên giao hàng lắp đặt của ADiDi?

11.Làm sao tôi có thể biết khi nào đơn hàng của tôi được giao và lắp đặt?

10.Làm sao tôi có thể phản ánh đơn hàng giao hàng lắp đặt?

9.ADiDi có hỗ trợ tôi thanh toán bằng tài khoản không? Tôi có thể thanh toán bằng những phương thức nào?

8.Tôi không liên lạc được với nhân viên giao hàng lắp đặt của ADiDi?

7.Tôi có thể đặt giao hàng lắp đặt tại nhiều nơi được không? Tôi có thể hẹn giờ giao hàng lắp đặt cho từng nơi được không?

6.Tôi không tìm thấy địa chỉ trên bản đồ ADiDi khi tạo đơn hàng giao hàng?

5.ADiDi có hỗ trợ COD (thu hộ) không, nếu có thì làm cách nào tôi có thể nhận lại tiền thu hộ?

4.Làm thế nào tôi có thể hủy đơn hàng giao hàng khi đã hoàn tất đặt đơn hàng?

3.Làm thế nào tôi có thể bổ sung/chỉnh sửa thông tin đơn hàng giao hàng khi đã hoàn tất đặt đơn hàng?

2.Trường hợp hàng hóa của tôi bị mất/hư hỏng trong quá trình ADiDi giao hàng thì ADiDi sẽ xử lý như thế nào?

1.ADiDi có hỗ trợ giao hàng tận tay, chuyển phát lên lầu chung cư cho tôi được không?

30.Làm thế nào để biết cước phí của đơn hàng lắp đặt?

Khách hàng vui lòng tham khảo Clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ của ADiDi: https://adidi.vn/dich-vu-giao-hang-lap-dat/

Tải, đăng nhập và trải nghiệm những tính năng thú vị chỉ có trên Ứng dung ADiDi

Đăng ký
Register popup