Complaints handling

Accompanying and developing with ADiDi
Xử lý khiếu nại

Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng có thể sử dụng một trong các phương thức sau để được giải quyết:
• Liên hệ thông qua tổng đài 1800 6311
• Truy cập vào mục đơn hàng của Khách Hàng trên Ứng Dụng và chọn mục Hỗ trợ.
Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:
• Sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc việc giao/nhận đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa, giao chậm so với cam kết;
• Một (01) tháng, kể từ ngày Hàng hóa được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng hóa.

Thời hạn giải quyết khiếu nại:
ADiDi sẽ giải quyết khiếu nại cho Bên khiếu nại trong khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.
Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:
Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về thái độ của Đối tác , ADiDi sẽ góp ý, trao đổi lại với Đối tác và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của ADiDi.
Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, ADiDi sẽ giải quyết theo trình tự các bước sau đây:
Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự việc
Khi phát sinh sự việc về việc mất, hư hỏng hoặc làm thất thoát hàng hóa, Đối tác của ADiDi sẽ chụp hình, giữ nguyên hiện trạng và tiến hành lập Biên bản ghi nhận sự việc với người nhận. Nội dung Biên bản ghi rõ: Thông tin về hàng hóa; Người gửi; Người nhận; Địa điểm; Ngày, tháng, năm chấp nhận vận chuyển hàng hóa; Mô tả chi tiết thực trạng của hàng hóa tại thời điểm phát sinh sự việc. Đối tác sẽ niêm phong hàng hóa và ký xác nhận cùng với người chứng kiến. Hàng hóa được đóng gói, niêm phong nguyên trạng. Biên bản được gửi cho bộ phận CSKH của ADiDi và Khách hàng mỗi bên một (01) bản. Đối tác cập nhật tình trạng trên Ứng dụng của ADiDi để Khách hàng được biết.

Bước 2: Chuyển thông tin sự việc đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”)

Ngay sau khi lập Biên bản, Đối tác liên hệ ngay bộ phận CSKH của ADiDi qua tổng đài 1800 6311, thông báo mã đơn hàng, tình trạng đơn hàng và thực trạng của hàng hóa; Bộ phận CSKH cập nhật thông tin do Đối tác gửi qua hoặc tiếp nhận trực tiếp từ khiếu nại của Khách hàng qua tổng đài.

Bước 3: Bộ phận CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng
Căn cứ thông tin nhận được, bộ phận CSKH sẽ gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Khách hàng thông báo sự việc, đồng thời thông báo về trách nhiệm của ADiDi về việc thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được Biên bản xác nhận nội dung, ký và đóng dấu hợp pháp trên Biên bản và gửi lại cho ADiDi.

Bước 4: ADiDi thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo cam kết.
Sau khi đạt được sự thống nhất giữa hai bên, ADiDi tiến hành đền bù, bồi thường thiệt hại với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện đủ và đúng quy trình mà ADiDi đã hướng dẫn. Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào nếu Khách Hàng không làm đúng quy trình.

Thời hạn đền bù, bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo Hợp đồng đã cam kết hoặc theo thỏa thuận của hai bên.
Mọi thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể liên hệ ADiDi theo địa chỉ trụ sở: 20 Đường số 22, Khu dân cư Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc đường dây nóng: 1800 6311 và email: adidi@adidi.vn.

Luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Luật Việt Nam.
Quy định về bồi thường
Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ miễn trừ, bảo vệ, bồi thường và giữ cho ADiDi, bao gồm nhưng không giới hạn cả các chi nhánh và bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà đầu tư của ADiDi, không bị ảnh hưởng đối với bất kỳ các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí nào (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư) phát sinh từ, có liên quan hoặc cho là phát sinh từ:
• Việc sử dụng Website, Ứng Dụng hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này;
• Việc Khách Hàng tải các phần mềm, ứng dụng, thông tin, sử dụng các dịch vụ khác từ website khác được liên kết tại Website hoặc Ứng Dụng của ADiDi.
Chính sách bồi thường thiệt hại của ADiDi
Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.
Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Đối tác của ADiDi.
Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho ADiDi trong thời vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm ADiDi có thông báo.
Tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, ADiDi sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.
Mức bồi thường
ADiDi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ khi lỗi hoàn toàn thuộc về ADiDi. Việc bồi thường thiệt hại liên quan đến thực trạng Hàng hóa được thực hiện như sau:
• Trường hợp Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do ADiDi thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.
• Trường hợp Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa: mức bồi thường như sau:
Lưu ý:
1. Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
2. Trong trường hợp Bên sử dụng Dịch vụ không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ”
3. Trường hợp Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp được chứng từ Hóa đơn thể hiện giá trị Hàng hóa thì ADiDi có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.
Thời hạn bồi thường:
Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Điều khoản miễn trừ (cho Đối tác và ADiDi)
Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng ADiDi sẽ được miễn trừ bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:
• Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp đồng của Khách Hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;
• Khách Hàng không chứng minh được việc gửi và hư hỏng Hàng hóa là do lỗi của ADiDi;
• Hàng Hóa đã được giao và người nhận không có ý kiến khi nhận Hàng Hóa;
• Hàng Hóa không có Hóa Đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
• Hàng Hoá thuộc danh mục cấm, hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật;
• Khách Hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng Hóa dẫn đến việc Hàng Hóa bị hư hỏng;
• Hàng Hóa không được Khách Hàng đóng gói, bao bọc cẩn thận, đúng quy cách;
• Hàng Hóa vận chuyển vượt quá kích thước quy định hoặc ngoài thời gian, phạm vi ADiDi cung ứng Dịch Vụ.
• Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Hợp đồng và theo quy định pháp luật;
• Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách Hàng thì ADiDi được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.

Tải, đăng nhập và trải nghiệm những tính năng thú vị chỉ có trên Ứng dung ADiDi

Đăng ký
English
Register popup