HOTLINE

1800 6311

THỜI GIAN

24/24

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

01:47 - 09/07/2018

1. BẢNG PHÍ GIAO HÀNG

 

2. BẢNG PHÍ LẮP ĐẶT

3. BẢNG PHÍ THU HỘ VÀ BỐC XẾP