HOTLINE

1800 6311

THỜI GIAN

24/24

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

01:47 - 09/07/2018

Biểu giá Giao Hàng - Lắp Đặt và Dịch Vụ kèm theo của ADiDi

1. Biểu phí Giao hàng

2. Biểu Phí Lắp Đặt

3. Bảng Phí thu hộ - bốc xếp