HOTLINE

1800 6311

THỜI GIAN

24/24

Chương trình khuyến khích đối tác chủ động nhận đơn Online

04:29 - 22/05/2019

I. Để khuyến khích Đối tác chủ động nhận đơn trên ứng dụng ADiDi Partner

 

ADiDi triển khai chương trình khuyến khích Đối tác cụ thể:

 

– Đối tác chủ động nhận đơn lắp đặt, giao hàng lắp đặt: thưởng

50.000 VND/Đơn

– Đối tác chủ động nhận đơn giao hàng xe máy, xe tải, ba gác: thưởng

30.000 VND/Đơn.

 

Số tiền này được cộng trực tiếp vào ví phụ để Đối Tác thực hiện đơn hàng.

Yêu cầu: Đối tác chủ động nhận đơn, hoàn thành đơn hàng đúng thao tác trên App ADiDi Partner.

II.  Liên Hệ Để Tham Gia Chương Trình

 

  • Liên hệ hotline: 1800 6311 – Email: adidi@adidi.vn
  • Liên hệ Mr Danh: Giám Đốc Vận Hành 0947 970 783 – Email: pham@adidi.vn
  • Liên hệ Ms An: Giám Đốc Phát Triển Đối Tác 0918 010 619 – Email: vo@adidi.vn

Trân trọng.